Главная
Ru Md 

Publicity1 Publicity1

Cele mai bune proiecte:

Best work image
235 m.p. C52
Proiectare: 799 €
Construcţie: 49350 €

Best work image
161 m.p. B56
Proiectare: 595.7 €
Construcţie: 35420 €

Best work image
147 m.p. B87
Proiectare: 558.6 €
Construcţie: 32340 €

Best work image
301 m.p. E1
Proiectare: 903 €
Construcţie: 57190 €

Etapele de proectare:

1. Selectionarea materialelor de constructive

Va vom oferi consultatii gratuite si va vom ajuta la selectionarea materialelor de constructie. Pe saitul nostru, in paragraful “Alegerea materialului pentru constructie” puteti lua cunostinta cu cele mai practice materiale de constructie disponibile pe piata Moldovei si cu comparatia acestora:

Materiale pentru fundatie;

Materiale pentru peretii;

Materiale pentru acoperis;

- Materiale termoiolatoare;

Comparatia materialelor de constructie.2. Conceptia proectului

Formularea conceptiei viitoarei constructii este prima etapa a realizarii lucrarilor de proectare. La aciasta etapa discutam cu clientul modelul casei, dimensiunile ei, materialele care vor fi intrebuintate la constructie, innaltimea etajului, solutiile coloristice a fasadei, planul general a constructiei (amplasarea casei pe teren, infrastructurile, accesul la locurile de parcare) ect.
Pe saitul nostru, in paragraful “Biblioteca proectelor” veti putea sa va alegeti conceptia constructiei, care pe urma poate fi scimbata conform cerintelor Dumneavoastra si in conformitate cu normele constructiei:

- Pina la 140 m.p.;

- 140-200 m.p.;

- 200-250 m.p.;

- 250-300 m.p.;

- 300-400 m.p.;

- 400 m.p. si mai mult;

- Casa pentru doua familii.

3. Schita de proect

Shita de proect-materialele grafice, care reflecta ideia creativa a arhitectorului in domeniul arhitectural si amplasarii constructiei, care pe urma pot fi realizate in documentatia de proect. Schita de proect se compune din planul de situatie, planul general, fasade, solutii coloristice, planul fiecarui nivel al constructiei.
Schita de proect se elaboreaza in scopul stabilirii solutiilor vizuale, si de planificare al obiectului, care dau o reprezentare generala a obiectului, despre situarea lui pe teren, si despre posibilitatea situarii luid in punctul de vedere a vecinatatii lui cu alte obiecte.

Elaborarea schitei de proect se compune din doua etape:
- coordonarea planificarii obiectului cu clientul in formatul 2D;
- crearea modelului 3D al obiectului, care da o viziune clara si detaliata al viitorului proect. Aceasta da posibilitatea clientului sa participe personal la procesul alegerii solutiilor coloristice, detaliilor arhitecturale, volumurilor, sa viziteze obiectul in mod virtual, ect.

4. Obtinerea autorizatia de proiectarea (certificatul de urbanism)

Certificatul de urbanism pentru proiectare se elaborează şi se emite de catre organele administratiei locale in baza cererii, la care se anexeaza, in original si in copii, urmatoarele documente:

- extrasul din registrul bunurilor imobile, eliberat de catre oficiul cadastral teritorial, insotit de planul cadastral si/sau planul imobilului; 
- buletinul de identitate (pentru persoană fizica) sau certificatul de înregistrare (pentru persoana juridica); 
- raportul de expertiza tehnica, în caz de reconstruire, restaurare, modificare sau consolidare a imobilului existent, elaborat de catre experti tehnici atestat; 
- acordul autentificat notarial al coproprietarilor de imobil/teren ale caror interese pot fi afectate nemijlocit în procesul executarii lucrarilor de constructie şi în perioada exploatarii obiectului construit; 
- schita de proiect avizată de arhitectul-şef, în cazul amplasaii constructiei în zona cu regim special stabilit prin documentatia de urbanism si de amenajare a teritoriului.

Certificatul de urbanism pentru proiectare se elaborează şi se elibereaza solicitantului (beneficiarului) în cel mult 20 de zile lucrătoare de la data înregistrării cererii.

Termenul de valabilitate a certificatului de urbanism pentru proiectare reprezintă durata elaborarii documentatiei de proiect, care nu poate depasi 24 de luni de la data emiterii certificatului.

Mai detaliat despre certificatul de urbanism.

5. Proectul de executie

Proectul de executie- este un complect de documente de proect, care ofera informatii pentru procesul de constructie referitor la toate intrebarile arhitecturale, de inginerie si de constructie.

Compartimentele principale a proectului de executie :
Planul general (PG);
Compartimentul arhitectural (SA);
Compartimentul constructiv (R);
Asigurarea inginerica.

Mai detaliat despre compartimentele a proiectului de executie.

6. Aprobari a documentatiei de proiect  

In dependenta de destinatie, localitatea si marimea obiectului de proiectarea se necesita urmatoarele principale aprobari:

- vizarii de catre arhitectul-şef local in volum de: plan general (plan de situatie, plan trasare), fatade, solutii cromatice, proiect de organizare a executarii lucrarilor de constructie, retele edilitare exterioare;
- cu Centrul de Sanatate publica (teren si proiect);
- cu Serviciul Protectiei Civile si Situatiilor Exceptionale;
- cu Agentia Ecologica (teren si proiect); 
- cu institutul de stat de proiectare "Chisinau proiect";
- S.A "Apa-Canal Chisinau";
- S.A "Moldovagaz".

7. Expertiza

Dupa elaborarea a tututror compartimentelor si coordonarea tuturor deciziilor luate cu organizatiile competente, proectul se transmite in « Ministerul de Stat pentru Control si Expertiza a Proectelor si Constructiilor» sau expertilor independenti, unde el se verifica intr-un mod detaliat de catre experti in acest domeniu in ceia ce priveste corespunderea normelor si cerintelor economice, ingeneresti, antiincendiare, sanitaro-epidemiologice, ecologice, arhitectural-estetice si altele.

8. Obtinerea autorizatia de construire

Autorizatia de construire se emite in baza cererii, în cel mult 10 zile lucratoare de la data inregistrarii acesteia. La cerere se anexeaza urmatoarele documente:

- extrasul din registrul bunurilor imobile, eliberat de catre oficiul cadastral teritorial, cu anexarea planului cadastral şi/sau a planului imobilului;
- certificatul de urbanism pentru proiectare;
- extrasul din documentatia de proiect in volum de: memoriu explicativ, plan general (plan de situatie, plan trasare), fatade, solutii cromatice, proiect de organizare a executării lucrarilor de constructie, avizate de catre arhitectul-sef;
- avizele de verificare a documentatiei de proiect (compartimentele: plan general, arhitectura, rezistenta) sau raportul unic de verificare a documentatiei de proiect;
- buletinul de identitate (pentru persoană fizica) sau certificatul de inregistrare (pentru persoana juridica);
- contractul privind supravegherea de autor, semnat de catre solicitant (beneficiar) si proiectant.

Daca emitentul nu a respectat termenul stabilit de 10 zile lucratoare şi nu a informat în scris solicitantul (beneficiarul) despre refuz, autorizatia de construire se considera eliberata. In acest caz, solicitantul (beneficiarul) este in drept să inceapă executarea lucrarilor, informind in scris emitentul si Inspectia de Stat in Constructii.

Mai detaliat despre autorizatia de construire.


* Pentru inceperea lucrarilor de proectare, este necesar de a realiza ridicarea topografica si cercetari inginero-geologice a terenului.

* Pentru obiectele de dimensiuni importante si pentru cladirile in reconstructie volumul proectului de executie se mareste in mod considerabil.

Publicity1 Publicity1

Cele mai bune proiecte:

Best work image
185 m.p. B17
Proiectare: 666 €
Construcţie: 38850 €

Best work image
191 m.p. B16
Proiectare: 687.6 €
Construcţie: 36290 €

Best work image
147 m.p. B87
Proiectare: 558.6 €
Construcţie: 32340 €

Best work image
185 m.p. B17
Proiectare: 666 €
Construcţie: 38850 €